ชาย Great Falls วัย 89 ปี ย้อนเวลากลับไปด้วยการออกกำลังกาย
ชาย Great Falls วัย 89 ปี ย้อนเวลากลับไปด้วยการออกกำลังกาย

ผู้อยู่อาศัยใน Fairfax วัย 89 ปี ย้อนเวลากลับไปด้วยกฎเกณฑ์การออกกำลังกาย

อ่านเพิ่มเติม